Luận văn thạc sỹ _ đề tài phần 1

42699 Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng trong các Ngân hàng Thương mại Việt Nam
42715 Phân tích những thách thức và cơ hội – tìm ra những bước đi thích hợp trong tiến trình gia nhập WTO của Việt Nam
42725 Định hướng chiến lược phát triển ngành du lịch Quảng Ngãi đến năm 2010
42738 Giải pháp mở rộng tín dụng Ngân hàng góp phần cung ứng vốn đối với sự nghiệp CNH – HĐH trên địa bàn Tp. HCM từ nay đến 2010

42777    Một số giải pháp về vốn ĐT nhằm phát triển ngành thủy sản tỉnh Kiên Giang
42787    Những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng tại Sở giao dịch II Ngân hàng Đầu tư &Phát triển Việt Nam
42799    Những giải pháp đẩy mạnh hoạt động Logistics trong giao nhận vận tải Quốc tế bằng đường biển tại Tp. Đà Nẵng
42812    Biện pháp nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng trung – dài hạn tại Sở Giao dịch II Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam
42824    Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH một thành viên Điện Tử Bình Hòa
42866    Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của cảng SIHANOUKVILLE
42935    Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng Ngoại thương tại Tp. Cần Thơ
42975    Một số giải pháp góp phần phát triển ngành thủy sản tỉnh Kiên Giang đến năm 2010
42992    Hoàn thiện hệ thống chính sách thuế Việt Nam trong tiến trình hội nhập với hệ thống thuế thế giới
43092    Những giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản tại Kiên Giang
43148    Một số giải pháp nhằm phát triển thương hiệu kẹo Sô cô la chocobella của Công ty Cổ phần bánh kẹo Biên Hòa (Bibica)
43247    Kiểm soát lạm phát góp phần ổn định kinh tế vĩ mô Việt Nam giai đoạn 2006-2010
43279    Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý TBSĐ tiền vay, nợ tồn đọng tại NHCT – VN
43377    Sử dụng điện SWIFT để hạn chế rủi ro trong các phương thức thanh toán quốc tế tại BIDV
43437    Hoạch định chiến lược kinh doanh của ngân hàng Thương mại Cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam đến năm 2010
43454    Thực trạng lao động công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất tại thành phố Hồ Chí Minh và một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn đấu tư trực tiếp nước ngòai
43476    Nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế
43760    Giải pháp vận dụng phương thức tài trợ dự án để mở rộng tín dụng trung dài hạn tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam hiện nay
43775    Chiến lược phát triển ngành dịch vụ golf tỉnh Đồng Nai đến năm 2015
43789    Tổ chức báo cáo tài chính hợp nhất khi hợp nhất doanh nghiệp ở Việt Nam
43802    Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các NHTMCP trong quá trình cạnh tranh và hội nhập
43816    Chiến lược phát triển ngành công nghiệp phần mềm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006 – 2010
43834    Hoàn thiện cơ cấu chi ngân sách để chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Bình Thuận theo hướng CNH – HĐH
43913    Phương pháp xác định lãi xuất cho vay qua đánh giá tín dụng Doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Việt Nam
44025    Định hướng chiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu đến năm 2015
44040    Giải pháp Marketing nhằm phát triển du lịch tỉnh Tiền Giang đến năm 2010
44131    Thực trạng và giải pháp cho hoạt động thẩm định giá trị doanh nghiệp ở Việt Nam
44210    Sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Long An giai đoạn 2001 – 2005 gắn với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
446812    Nâng cao năng lực cạnh tranh chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hậu WTO
44746    Các giải pháp giảm thiểu rủi ro trong xuất nhập khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ cho các doanh nghiệp dệt may vừa và nhỏ Việt Nam
45193    Đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hóa trên địa bàn thành phố Cần Thơ
45310    Các giải pháp chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty Vạn Thành đến năm 2010
45327    Xây dựng dự án thành lập công ty kinh doanh Dự thưởng bóng đá tại Việt Nam
45339    Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước qua hệ thống Quỹ Hỗ trợ phát triển
45350    Xây dựng “Hệ thống sản xuất tinh gọn” (Kỹ thuật LEAN) tại Công ty ESTec VINA.
45365    Các giải pháp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015
45426    Xây dựng chiến lược kinh doanh các công ty giải khát Việt Nam giai đoạn 2007 – 2015
45558    Các giải pháp tài chính phát triển thủy sản tỉnh An Giang
45569    Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại Ngân hàng Á Châu trong xu thế hội nhập
45584    Những giải pháp tài chính huy động vốn đầu tư phát triển du lịch Bình Thuận giai đoạn 2006 – 2010
45588    Quản lý ngân sách cấp xã tại tỉnh Lâm Đồng
45599    Trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đệ Nhất
45609    Xây dựng chiến lược kinh doanh viễn thông cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đến năm 2010
45661    Hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm đẩy mạnh hoạt động thu hút vốn FDI tại thành phố Đà Nẵng
45772    Định hướng chiến lược kinh doanh của công ty SONY Việt Nam đến năm 2015 (dự kiến 2020)
45783    Hoàn thiện hoạt động kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM
46050    Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam
46725    Nghiên cứu, đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí đối tượng tham gia bảo hiểm tại Việt Nam
46751    Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty S – TELECOM
46751    Thực trạng về tham nhũng lãng phí trong các chương trình dự án đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách và các giải pháp đề ra đối với kiểm toán nhà nước
46761    Phân tích và dự báo tỉ giá thực hiệu lực (Reer) nhằm hạn chế rủi ro tỉ giá đối với hàng nông sản xuất khẩu tại Lâm Đồng
46783    Xây dựng mô hình nhượng quyền thương mại cửa hàng sinh tố và khoáng chất tại thành phố Hồ Chí Minh
46785    Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử qua mạng thông tin di động (MOBILE BANKING)
46802    Hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty vận tải Quốc tế I.T.I
46823    Huy động các nguồn lực phát triển thành phố Đà lạt trở thành thành phố tri thức
46833    Đánh giá tổng hợp tài nguyên, điều kiện tự nhiên, môi trường, kinh tế – xã hội nhằm định hướng phát triển bền vững khu vực biên giới phía tây từ Thanh Hóa đến Kon Tum
46843    Nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn của cán bộ chủ chốt cấp xã ở một số tỉnh vùng đồng bằng Sông Hồng trong điều kiện hiện nay
46853    Giải pháp đồng bộ nâng cao hiệu quả áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách hành chính Nhà nước tại tỉnh Tiền Giang
46864    Nâng cao chất lượng phương thức tín dụng chứng từ và phương thức nhờ thu tại Bangkok Bank PCL chi nhánh Hồ Chí Minh
46876    Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, Thực trạng và giải pháp phòng ngừa
46891    Nghiên cứu và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình CNH-HĐH đất nước
46901    Nghiên cứu các rào cản trong thương mại quốc tế và đề xuất các giải pháp đối với Việt Nam
46911    Định hướng các giải pháp phát triển thương mại vùng ven biển các tỉnh phía Bắc đến năm 2015
46925    Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương Đồng Nai trong thời kỳ hội nhập Quốc tế
46941    Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần ngoài quốc doanh – Thành phố Hố Chí Minh
46961    Giải pháp phát triển ngân hàng điện tử trong hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam
46974    Giải pháp khuyến khích nhà đầu tư tổ chức giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam
46984    Giải pháp hoàn thiện mối quan hệ giữa công ty chứng khoán và khách hàng
47147    Những yếu tố tác động đến người nghèo ở tỉnh Bình Phước và một số giải pháp
47165    Một số biện pháp mở rộng cung tín dụng đối với hộ sản xuất cây công nghiệp dài ngày tại tỉnh Gia Lai
47166    Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
47167    Giải pháp cạnh tranh và phát triển cho các doanh nghiệp logistics Việt Nam giai đoạn hậu gia nhập WTO
47168    Niêm yết của các Ngân hàng Thương mại Cổ phần trên thị trường chứng khoán Việt Nam
47169    Các giải pháp tài chính để phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
47170    Giải pháp tăng cường kiểm soát nội bộ dịch vụ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
47171    Giải pháp xử lý và ngăn ngừa nợ quá hạn của các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
47172    Chính sách cổ tức – lý thuyết và thực tiễn tại một số công ty trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
47173    Phát triển nghiệp vụ quyền chọn tiền tệ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam
47175    Hoàn thiện hệ thống sếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp các Ngân hàng Thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh
47178    Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Shell trên thị trường hóa chất Pholyols ở Việt Nam
47179    Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Việt
47179    Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Việt
47189    Phát triển ngành Viễn thông Việt Nam đến năm 2020
47203    Định hướng phát triển của ngân hàng Thương Mại cổ phần Á Châu đến năm 2015
47214    Hoàn thiện hoạt động Marketing xã hội sản phẩm thuốc tránh thai tại tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020
47360    Quản trị rủi ro tín dụng tại sở giao dịch II ngân hàng công thương Việt Nam
47370    Chiến lược phát triển công ty Tường An đến năm 2015
47400    Huy động vốn cho đầu tư phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Thuận đến năm 2020
47470    Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng của các NHTM trên địa bàn TP. HCM
47485    Vượt qua rào cản Thương mại trong hội nhập kinh tế Quốc tế
47504    Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
47507    Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng HSBC, CN TP. HCM
47525    Phát triển thị trường cho thuê tài chính ở Việt Nam
47546    Hoàn thiện chính sách thuế thu nhập góp phần phát triển kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập WTO
47560    Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty NUPLEX RRESINS

CHÚ Ý:

  1. Các bạn xem đề cương chi tiết và đầy đủ tại đây
  2. Nếu không thấy đề cương cần xem. Gửi yêu cầu xem đề cương tại đây.
  3. Danh sách luận văn thạc sỹ, tiến sỹ tại đây hoặc tại đây.
  4. Hướng dẫn chi tiết thanh toán luận văn tại đây.
  5. Luận văn miễn phí tại đây.

Mọi tư vấn xin liên hệ:
+ Phạm Hữu Tâm
+ Hand phone: 0938.667.505
+ YM: luanvansale
+ Email: luanvanonline@gmail.com
+ Website: http://www.luanvanonline.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: