Luận văn thạc sỹ _ đề tài phần 10

47167 Giải pháp cạnh tranh và phát triển cho các doanh nghiệp logistics Việt Nam hậu ra nhập WTO
47168 Niêm yết của các ngân hàng Thương Mại cổ phần trên thị trường chứng khoán Việt Nam
47169 Các giải pháp tài chính để phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
47170 Giải pháp tăng cường kiểm soát nội bộ dịch vụ khách hàng cá nhân tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

47171    Giải pháp xử lý và ngăn ngừa nợ quá hạn của các Ngân hàng Thương Mại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
47172    Chính sách cổ tức – lý thuyết và thực tiễn tại một số công ty trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
47173    Phát triển nghiệp vụ quyền chọn tiền tệ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam
47174    Cơ sở kinh tế và những giải pháp giải quyết đình công tại TP. HCM
47178    Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Shell trên thị trường hóa chất Pholyols ở Việt Nam
47180    Thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài thông qua thị trường chứng khoán Việt Nam
47181    Hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các công ty kiểm toán Việt Nam
47182    Giải pháp hỗ trợ tài chính đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam giai đoạn từ nay đến năm 2010
47183    Xây dựng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2007 – 2015 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp II hoạch định chiến lược theo quá trình
47184    Một số giải pháp phát triển các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Miền Nam đến năm 2015
47185    Vận dụng kế toán quản trị vào các trường chuyên nghiệp
47186    Các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam
47201    Ứng dụng mô hình APV trong phân tích hoạt động sáp nhập và mua lại công ty (M&A) tại Việt Nam
47202    Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Vietcombank Tân Thuận
47354    Phương án khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại cơ quan chuyên trách đoàn thể chính trị – xã hội Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2008 – 2010
47355    Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước ở Việt Nam
47356    Chiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh Đồng Nai (tầm nhìn đến năm 2010)
47357    Đổi mới cơ chế tài chính tập đoàn điện lực Việt Nam
47358    Xây dựng chiến lược kinh doanh mặt hàng trang thiết bị y tế cho công REXCO đến năm 2015
47359    Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn
47361    Phát triển công nghiệp Tiền Giang trong tình hình mới (Giai đoạn 2006-2015 và định hướng đến năm 2020)
47362    Đầu tư theo hình thức Bot trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
47363    Những giải pháp chủ yếu nhằm chuyển tổng công ty xây dựng số 1 thành tập đoàn kinh tế mạnh trong tiến trình hội nhập kinh tế Quốc tế
47364    Tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam
47365    Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê tỉnh Đồng Nai
47366    Hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở Đồng Bằng Sông Cửu Long
47367    Nâng cao khả năng vận dụng tính trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính của hoạt động kiểm toán độc lập tại Việt Nam
47368    Những định hướng về quản trị công ty nhằm nâng cao năng lực báo cáo tài chính của công ty Niêm Yết tại sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
47369    Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Vinatrans trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu
47371    Giải pháp nhằm tăng cường khả năng đầu tư vào Nhật Bản của các doanh nghiệp Việt Nam
47372    Những tác động đến doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh trong 5 năm đầu tiên trong quá trình hội nhập WTO
47375    Giải pháp đổi mới chính sách trợ cấp xuất khẩu nông sản Việt Nam cho phù hợp với quá trình hội nhập kinh tế Quốc tế
47376    Chiến lược đẩy mạnh hàng xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường Mỹ đến năm 2010
47377    Biện pháp cổ phần hóa bệnh viện công trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
47378    Quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động nhập sản xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế Quốc tế
47396    Giải pháp về vốn đầu tư cho phát triển nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Cà Mau
47397    Tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam
47398    Nâng cao năng lực cạnh tranh của tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO
47399    Giải pháp hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng dịch vụ bưu kiện tại bưu điện thành phố Đà Lạt
47454    Nghiên cứu và phát triển thị trường tiêu thụ tại TP. HCM của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VINATEX)
47455    Phát triển du lịch tỉnh An Giang đến năm 2020
47456    Nghiên cứu mức độ hài lòng của khách du lịch nội địa đối với chất lượng dịch vụ của hệ thống khách sạn nhà hàng TP. Cần Thơ
47457    Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cao su Bình Long đến năm 2015
47464    Giải pháp hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ bảo lãnh tại Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh TP. HCM
47466    Định hướng phát triển cho Công ty Thực phẩm miền Bắc đến năm 2015
47467    Hoạt động kinh doanh nhượng quyền thương mại tại TP. HCM – Thực trạng và giải pháp
47468    Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong hội nhập kinh tế Quốc tế
47469    Nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam khi Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)
47471    Giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước độc quyền ở Việt Nam thời kỳ hậu WTO
47472    Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTMCP Nam Á đến năm 2015
47473    Đổi mới quản lý vốn tự có tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các Ngân hàng Thương mại Cổ phần TP. HCM
47475    Giải pháp phát triển thị trường nông sản giao sau tại Việt Nam hậu WTO
47476    Chiến lược phát triển của Công ty Dệt may 7 đến năm 2015
47478    Xây dựng thương hiệu Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam chi nhánh Sài Gòn nhằm phát triển bền vững nguồn khách hàng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng
47479    Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ thị trường mở trong điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
47480    Phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm môi trường tài chính Việt Nam trong tiến trình hội nhập
47481    Xây dựng cơ cấu vốn cho các Công ty Cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
47482    Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
47484    Các giải pháp đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm gỗ Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 2007 – 2015
47486    Định hướng và các giải pháp đối với các doanh nghiệp giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu chuyển đổi sang cung cấp dịch vụ Logistics và quản trị chuỗi cung ứng tại TP. HCM trong giai đoạn hiện nay
47487    Nâng cao hiệu quả hoạt động của KCX và KCN Thành phố HCM
47488    Giải pháp giúp doanh nghiệp Thủy sản Việt Nam đối phó với các vụ kiện bán phá giá trong hoạt động thương mại Quốc tế
47489    Đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước độc quyền ở Việt Nam
47490    Thực trạng và giải pháp để lập báo cáo tài chính hợp nhất cho các doanh nghiệp tại Việt Nam
47491    Hoạch định chiến lược phát triển du lịch tại Thủ đô Phnom Penh (Kampuchea) đến năm 2015
47493    Vận dụng kế toán quản trị vào việc kiểm soát chất lượng tại Công ty TNHH Sáng Tạo
47494    Hoàn thiện hệ thống thẩm định niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
47495    Phát triển sản phẩm bao thanh toán tại Ngân hàng Công thương Việt Nam
47496    Giải pháp đẩy mạnh thị trường chứng khoán tập trung TP. HCM
47497    Tự do hóa dịch vụ tài chính ở Việt Nam thời kỳ hậu WTO
47498    Quản trị rủi ro tín dụng để mở rộng cho vay các DNNVV tại Ngân hàng No & PTNN Việt Nam
47500    Xây dựng chiến lược phát triển Công ty APL LOGISTICS Việt Nam giai đoạn 2007 – 2011
47501    Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Công thương Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
47502    Chiến lược phát triển dịch vụ quảng cáo trực tuyến của Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT đến năm 2010
47503    Các nhân tố tác động đến nghèo đói ở vùng ven biển ĐBSCL giai đoạn 2003 – 2004
47505    Quyền chọn và khả năng áp dụng cho thị trường chứng khoán Việt Nam
47508    Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn chi nhánh tỉnh Tiền Giang
47509    Tự do hóa dịch vụ tài chính trong tiến trình hội nhập kinh tế Quốc tế tại Việt Nam
47510    Xây dựng chiến lược phát triển xuất khẩu gốm mỹ nghệ Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ đến năm 2015
47512    Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ hoa cấp độ nông hộ tại thành phố Đà Lạt
47514    Phát triển dịch vụ Ngân hàng của hệ thống Ngân hàng Thương mại trên địa bàn TP. HCM thời kỳ hậu WTO
47516    Nâng cao năng lực cạnh tranh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Nhà TP. HCM
47522    Nâng cao chất lượng cho vay dự án đầu tư tại Sở Giao dịch II – Ngân hàng Công thương Việt Nam
47523    Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các Ngân hàng Thương mại địa bàn TP. HCM
47531    Giải pháp xây dựng cấu trúc vốn cho phát triển dài hạn của Công ty Cổ phần Thực Phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán TP. HCM
47532    Nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống NHTM Nhà nước Việt Nam sau khi gia nhập WTO
47533    Khảo sát mức độ hài lòng của hành khách tại nhà ga Quốc tế Tân Sơn Nhất
47534    Quản lý khoản vốn của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế Quốc tế
47535    Một số giải pháp hoàn thiện chuẩn mực hợp nhất kinh doanh
47538    Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại Công ty Truyền Tải Điện 4
47543    Giải pháp nâng cao hiệu quả điều hành lãi suất của Chính phủ đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong điều kiện hội nhập
47544    Nâng cao chất lượng dịch vụ Bưu chính tại Bưu điện Trung tâm Sài Gòn
47545    Kinh tế trang trại tỉnh Bình Dương – Hiệu quả kinh tế và giải pháp phát triển
47547    Thực trạng nghèo ở tỉnh Đồng Nai: Những yếu tố tác động và giải pháp giảm nghèo
47548    Tổ chức công tác kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Dịch Vụ Và Xuất Nhập Khẩu quận 1 (FIMEXCO)
47549    Thu hút và quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài trên TTCK Việt Nam

CHÚ Ý:

  1. Các bạn xem đề cương chi tiết và đầy đủ tại đây
  2. Nếu không thấy đề cương cần xem. Gửi yêu cầu xem đề cương tại đây.
  3. Danh sách luận văn thạc sỹ, tiến sỹ tại đây hoặc tại đây.
  4. Hướng dẫn chi tiết thanh toán luận văn tại đây.
  5. Luận văn miễn phí tại đây.

Mọi tư vấn xin liên hệ:
+ Phạm Hữu Tâm
+ Hand phone: 0938.667.505
+ YM: luanvansale
+ Email: luanvanonline@gmail.com
+ Website: http://www.luanvanonline.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: