Luận văn thạc sỹ _ đề tài phần 11

47550 Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM
47551 Chuyển đổi các Ban Quản lý dự án thành các Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Dự án – Trường hợp các Ban Quản lý dự án ngành điện
47554 Giải pháp hoàn thiện mô hình hoạt động Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore nhằm góp phần thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương

47555    Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế Quốc tế
47558    Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ khách sạn của Công ty Cổ phần Du lịch An Giang
47559    Thu hút và quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam
47561    Phát triển sản phẩm bao thanh toán tại NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam
47562    Phân tích tăng trưởng kinh tế của thành phố Đà Nẵng từ 1997 – 2006
47564    Nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 tại Công ty Cổ phần thang máy Thiên Nam
47565    Tăng cường năng lực cạnh tranh của hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam trong quá trình hội nhập Quốc tế
47566    Những giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam
47567    Nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế Quốc tế
47568    Cho vay theo hạn mức tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHNo & PTNT – Thực trạng và giải pháp
47580    Hoàn thiện quản lý tài chính nội bộ tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam
47581    Giải pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh NHCT 2 TP. HCM
47589    Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng qua nhân viên tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển TP. HCM
47590    Phát triển dịch vụ Ngân hàng trong bối cảnh hội nhập kinh tế Quốc tế tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển TP. HCM
47591    Chiến lược tài chính của G7MART – Nhà bán lẻ số 1 Việt Nam giai đoạn khởi sự 2007 – 2009
47592    Phân tích khả năng sinh lợi theo các kênh bán hàng tại Công ty TNHH TM & DV Vân Hậu
47594    Giải pháp thu hút và kiểm soát vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài trên TTCK Việt Nam
47595    Phát triển hoạt động dịch vụ thông tin di động tại Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam đến năm 2020
47596    Chính sách tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngoài quốc doanh vùng đồng bằng Sông Cửu Long
47598    Quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam chi nhánh TP. HCM
47600    Chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu Trọng Đức
47601    Nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập
47603    Kinh tế trang trại tỉnh Bình Phước – Thực trạng và giải pháp
47603    Kinh tế trang trại tỉnh Bình Phước thực trạng và giải pháp phát triển
47680    Định hướng phát triển dịch vụ viễn thông trong nền mạng hữu tuyến
47681    Hoạch định chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gòn giai đoạn 2008 – 2013
47681    Hoạch định chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gòn giai đoạn 2008 – 2013
47682    Giải pháp tái cấu trúc Ngân hàng Thưong mại Sài Gòn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập
47686    Ứng dụng mô hình Harry T. Osima đẩy mạnh tăng trưởng nông nghiệp Đồng bằng Sông Cửu Long
4897    Định hướng phát triển thương mại trong quá trình hình thành nền kinh tế tri thức ở Việt Nam
5065    Đánh giá tổng hợp tài nguyên, điều kiện tự nhiên, môi trường, kinh tế-xã hội nhằm định hướng phát triển bền vững khu vực biên giới phía tây từ Thanh Hóa đến Kon Tum
5067    Hoàn thiện các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ một số nông sản chủ yếu của nước ta phù hợp với thông lệ quốc tế
5081    Nghiên cứu phát triển thương mại khu vực hành lang kinh tế Hải Phòng-Lào Cai-Côn Minh trong bối cảnh hình thành khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA)
5082    Cơ sở khoa học xác định mức độ hạn chế cạnh tranh của các thoả thuận và các tiêu chí cho phép miễn trừ trong luật cạnh tranh
5083    Một số giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm phát triển xuất khẩu của Việt Nam phù hợp với xu hướng biến đổi của thị trường hàng hoá và dịch vụ thế giới
5086    Xác định nội dung và phương thức công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong thương mại ở nước ta thời kỳ tới 2010
5087    Các giải pháp phát triển hệ thống phân phối hàng hoá Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
5088    Nghiên cứu các rào cản trong thương mại quốc tế và đề xuất các giải pháp đối với Việt Nam
5130    Giải pháp khuyến khích nhà đầu tư tổ chức tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam
5131    Phương pháp phân tích kỹ thuật và khả năng áp dụng trong hoạt động đầu tư chứng khoán tại Việt Nam
5132    Nghiên cứu những điều kiện cần thiết để ứng dụng công nghệ Internet vào giao dịch chứng khoán ở Việt Nam
5134    Khung pháp lý về hoạt động niêm yết cửa sau – Kinh nghiệm quốc tế và một số đề xuất cho Việt Nam
5135    Một số giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội
5136    Xây dựng và phát triển hoạt động lưu ký chứng khoán quốc tế trên thị trường chứng khoán Việt Nam
5137    Nghiệp vụ ngắt dòng lệnh để ổn định thị trường chứng khoán
5139    Các giải pháp hoàn thiện hệ thống giám sát tại Trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
5140    Giải pháp hoàn thiện mối quan hệ giữa công ty chứng khoán và khách hàng
5141    Bảo vệ nhà đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
5142    Hoàn thiện và phát triển hệ thống niêm yết chứng khoán trên thị trường giao dịch tập trung
5143    Giải pháp hoàn thiện hoạt động giám sát, thanh tra các tổ chức niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
5144    Hợp tác quốc tế trong phòng tránh, phát hiện và xử lý các giao dịch bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán trong bối cảnh hội nhập
5145    Giải pháp thúc đẩy các tổ chức tài chính đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam
5146    Ứng dụng công nghệ tin học để phòng ngừa rủi ro trong thanh toán giao dịch chứng khoán
5147    Định hướng xây dựng luật chứng khoán trong mối quan hệ với các lĩnh vực pháp luật khác
5148    Các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của các tổ chức cung ứng dịch vụ chứng khoán trong điều kiện hội nhập
5153-3    Hoàn thiện công nghệ sản xuất vật liệu hàn chất lượng cao dùng cho đóng tàu – Xây dựng tổng thể qui trình sản xuất trên cơ sở chuyển giao công nghệ của nước ngoài
5153-4    Hoàn thiện công nghệ sản xuất vật liệu hàn chất lượng cao dùng cho đóng tàu – Nghiên cứu tổ chức sản xuất thử nghiệm các sản phẩm
5153-5    Hoàn thiện công nghệ sản xuất vật liệu hàn chất lượng cao dùng cho đóng tàu – Chế tạo hệ thống trộn nguyên liệu sản xuất thuốc hàn
5194    Tài chính nhà nước – một công cụ định hướng xã hội chủ nghĩa nền kinh tế thị trường Việt Nam
5205    Một số giải pháp cơ bản huy động vốn đầu tư trong nước trên địa bàn TP. Đà Nẵng đến năm 2010
5214    Một số giải pháp hình thành và phát triển thị trường dịch vụ tài chính TP. Đà Nẵng đến năm 2010
5218    Một số giải pháp cơ bản nhằm thu hút và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn TP. Đà Nẵng
5230    Hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn TP. Đà Nẵng
5323    Giải pháp nâng cao năng lực hoạt động của các hiệp hội ngành hàng nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế Quốc tế
5324    Một số vấn đề chủ yếu cần xử lý khi thực hiện các cam kết trong hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ và tiến trình tham gia WTO của Việt Nam
5325    Một số giải pháp phát triển xuất khẩu mặt hàng mới của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
5326    Các giải pháp áp dụng các phương thức kinh doanh thương mại của doanh nghiệp trong điều kiện chuyển sang kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế
5390    Xây dựng quy trình và phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp có thu
5391    Nội dung và phương pháp kiểm toán hoạt động đối với các chương trình dự án bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
5392    Hoàn thiện quy trình lập, xét duyệt và thông qua báo cáo kiểm toán và quy trình lập báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng năm của kiểm toán nhà nước
5393    Phương thức và giải pháp tăng cường tính hiệu lực đối với các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước
5394    Hoàn thiện quy trình kiểm toán chi ngân sách đối với đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện khoán chi
5395    Phương hướng và giải pháp ứng dụng phần mềm tin học trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
5396    Thực trạng và những giải pháp hoàn thiện hệ thống chuẩn mực và qui trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
5397    Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2001-2010
5398    Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kiểm toán trách nhiệm kinh tế trong nhiệm kỳ đối với cán bộ lãnh đạo trong bộ máy nhà nước và các đơn vị kinh tế
5399    Sự hình thành và phát triển các chức năng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
5400    Xây dựng qui trình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của Kiểm toán Nhà nước
5401    Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước
5402    Thực trạng về tham nhũng lãng phí trong các chương trình dự án đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách và các giải pháp đặt ra đối với Kiểm toán Nhà nước
5403    Những ảnh hưởng của chuẩn mực kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước và yêu cầu hoàn thiện nội dung quy trình kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước của Kiểm toán Nhà nước hiện nay
5404    Vận dụng qui trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản trong một cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương
5435    Quản lý nguồn nhân lực xã hội
5436    Quản lý nguồn nhân lực trong một tổ chức
5471    Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình CNH, HĐH đất nước
5487    Đánh giá hiệu quả đầu tư, xây dựng I-O và áp dụng TSA ngành du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
5575    Một số giải pháp phát triển thị trường nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ đến năm 2010
5577    Các giải pháp quản lý nhà nước về thương mại tại các khu thương mại tự do và khu kinh tế cửa khẩu của nước ta
5587    Sự thống nhất biện chứng giữa năng lực lãnh đạo quản lý với bản lĩnh chính trị trong hoạt động của người cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị ở nước ta
5597    Kinh tế công hữu trong nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay – Thực trạng và giải pháp
5600    Mô hình tăng trưởng kinh tế của Solow (Sô-lâu) là khả năng áp dụng và đánh giá tăng trưởng kinh tế Việt Nam
5609    Nghiên cứu cán cân thương mại trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam
5633    Cơ sở khoa học cho việc phát triển kinh tế – xã hội dải ven biển Việt Nam, đề xuất các mô hình phát triển cho một số khu vực trọng điểm
5639    Xu thế chủ yếu của sự phát triển khoa học công nghệ, sự hình thành và vai trò của kinh tế tri thức trong hai thập niên đầu tiên thế kỷ 21
5661    Một số vấn đề phương pháp luận thống kê
5676    Nghiên cứu các giải pháp tổng thể phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên trong tình hình mới
5691    Tăng cường mối quan hệ chỉ đạo, phối hợp trong hệ thống các tổ chức Thanh tra Nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra

CHÚ Ý:

  1. Các bạn xem đề cương chi tiết và đầy đủ tại đây
  2. Nếu không thấy đề cương cần xem. Gửi yêu cầu xem đề cương tại đây.
  3. Danh sách luận văn thạc sỹ, tiến sỹ tại đây hoặc tại đây.
  4. Hướng dẫn chi tiết thanh toán luận văn tại đây.
  5. Luận văn miễn phí tại đây.

Mọi tư vấn xin liên hệ:
+ Phạm Hữu Tâm
+ Hand phone: 0938.667.505
+ YM: luanvansale
+ Email: luanvanonline@gmail.com
+ Website: http://www.luanvanonline.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: