Luận văn thạc sỹ _ đề tài phần 2

47583 Hoàn thiện dự toán ngân sách tại Công ty Phân bón miền Nam
47602 Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng trong các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương
47686 Ứng dụng mô hình HARRY T. OSHIMA để đẩy mạnh tăng trưởng nông nghiệp vùng đồng bằng Sông Cửu Long
47687 Nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam Airlines trong hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu

5693    Nghiên cứu khả năng tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế theo giá cơ bản
5717    Nghiên cứu, điều tra và dự báo thị trường xuất khẩu cho một số chủng loại nông lâm, thuỷ sản
5735    Nghiên cứu luận cứ khoa học để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá
5735-2    Nghiên cứu luận cứ khoa học để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá – Đánh giá thực trạng quá trình chuyển dịch kinh tế nông nghiệp, nông thôn giai đoạn sau đổi mới
5735-3    Nghiên cứu luận cứ khoa học để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá – Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta
5948    Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững kinh tế trang trại tại Việt Nam
6061    Vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong quá trình thẩm định dự toán Ngân sách Nhà nước
6068    Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học và thông tin khoa học của Kiểm toán Nhà nước
6069    Thực trạng và giải pháp chống thất thu ngân sách Nhà nước trong hoạt động kiểm toán các đơn vị sự nghiệp có thu của Kiểm toán Nhà nước các khu vực
6072    Xây dựng quy trình soạn thảo và ban hành văn bản hành chính của Kiểm toán Nhà nước
6075    Xây dựng phần mềm quản lý thư viện cho Trung tâm khoa học và bồi dưỡng cán bộ
6076    Nội dung trình tự và phương pháp kiểm toán tuân thủ đối với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
6080    Hoàn thiện công tác quản lý và tổ chức thực hiện các chuẩn mực, quy trình và phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
6084    Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu tổng hợp kết quả thanh tra kinh tế-xã hội
6095    Nghiên cứu một số vấn đề kỹ thuật, công nghệ chủ yếu trong thương mại điện tử và triển khai thử nghiệm
6159    Khái niệm, nội dung, phương pháp tính một số chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
6160    Nghiên cứu và đề xuất giải pháp công nghệ tin học hoá công tác xử lý số liệu thống kê tháng, quý, năm do các cục thống kê thực hiện
6161    Nghiên cứu phương pháp tính một số chỉ số tổng hợp phản ánh chu kỳ sản xuất kinh doanh và khả năng ứng dụng ở Việt Nam
6164    Nghiên cứu xác định các chỉ tiêu thống kê đánh giá chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế
6166    Nghiên cứu xác định nội dung và lựa chọn các chỉ tiêu phân tích tổng hợp tình hình kinh tế-xã hội thời kỳ kế hoạch 5 năm
6168    Nghiên cứu hoàn thiện danh mục giáo dục, đào tạo và danh mục nghề nghiệp của Việt Nam
6186    Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2000 trong quản lý hành chính công tại Sở Nội vụ tỉnh Sơn La
6330    Thị trường dịch vụ tài chính ở Việt Nam – một số vấn đề lý luận và thực tiễn
6342    Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp quận tại thành phố Hồ Chí Minh
42684    Chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty Scacom Việt Nam đến năm 2010
42687    Tác động của dòng vốn và những giải pháp kiểm soát dòng vốn tại Việt Nam trong quá trình hội nhập
42689    Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lao động của các chi nhánh Ngân hàng Công thương Việt Nam
42690    Đầu tư phát triển đội tàu chở xăng dầu của tổng công ty xăng dầu Việt Nam
42692    Các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp phục vụ công tác cổ phần hóa và chuyển giao doanh nghiệp
42693    Một số giải pháp phát triển nghiệp vụ tại các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam
42694    Nghiên cứu hoàn thiện phương thức lập dự toán ngân sách nhà nước Việt Nam
42697    Phương hướng xây dựng hệ thống báo cáo toàn quyền cho các doanh nghiệp thuộc ngành in thuộc Thành phố Hồ Chí Minh
42700    Nâng cao khả năng quản lý rủi ro cho nông dân nghèo vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
42701    Giải pháp kiểm soát hoạt động chuyển giá tại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập
42704    Một số phương pháp và giải pháp hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính trong điều kiện hội nhập kinh tế ở Việt Nam
42705    Một số giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho ngành dệt may Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010
42707    Giải pháp hoàn thiện và mở rộng phát hành cổ phiếu lần đầu qua đấu giá tại Việt Nam
42709    Giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển doanh nhgiệp nhỏ và vừa trong khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam hiện nay
42710    Giải pháp hoàn thiện và mở rộng phát hành cổ phiếu lần đầu qua đấu giá tại Việt Nam
42711    Các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đầu tư tại NHCTV – CN4
42713    Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại tổng Công ty Điện tử Việt Nam
42716    Sử dụng chiến lược chiêu thị trong hoạt động xây dựng thương hiệu sản phẩm rau an toàn của liên tổ chức sản xuất rau an toàn xã Tân Phú Trung huyện Củ Chi tại thị trường Tp. HCM
42717    Một số biện pháp quản lý rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn Tp. HCM
42718    Đo lường chất lượng phục vụ nhà đầu tư của văn phòng quản lý Khu công nghiệp Tân Bình
42718    Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động cho thuê tài chính tại Việt Nam
42719    Chiến lược phát triển thẻ thanh toán của hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam đến năm 2010
42720    Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ chế lãi suất thỏa thuận tại các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn Tp. HCM
42721    Hoạt động Marketing với việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn Tp. HCM
42722    Giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing tại Ngân hàng Ngoại thương khu vực Đông Nam Bộ
42723    Hoàn thiện việc tổ chức kế toán chi phí sản xuất và các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam
42724    Giải pháp hoàn thiện thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020
42726    Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp thị tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
42728    Xây dựng thương hiệu Ngân hàng Công thương Việt Nam
42729    Xây dựng chiến lược Marketing của sản phẩm Martell tại thị trường Việt Nam đến năm 2010
42730    Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ trong quá trình thu bán sản phẩm vận tải hàng không tại Tổng công ty HKVN
42731    Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường Nhật Bản cho ngành thủy sản Việt Nam đến năm 2010
42732    Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động cho thuê tài chính ở Việt Nam
42734    Giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam trong tiến trình hội nhập Quốc tế
42735    Những giải pháp đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế
42737    Thực trạng rủi ro tín dụng và các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng tại Sở giao dịch II – NHCTVN
42768    Đẩy nhanh tiến trình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước – điều kiện tất yếu để Việt Nam gia nhập WTO
42769    Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại NHNT Đồng Nai
42770    Một số giải pháp phát triển thị trường vận tải dầu thô của Tổng công ty dầu khí Việt Nam
42771    Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong TT tiền và chứng khoán trên TTCK Việt Nam
42772    Giải pháp hoàn thiện cơ chế tài chính của Tổng công ty Điện lực Việt Nam
42773    Một số đề xuất nhằm nâng cao giá trị thương hiệu Bàn chải đánh răng Colgate trên thị trường Việt Nam
42774    Một số giải pháp đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần ở Việt Nam
42775    Vấn đề quản lý vốn tại Tổng công ty Dầu khí Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
42776    Xây dựng chiến lược Marketing cho sản phẩm Gas dân dụng của Công ty Shell Việt Nam đến năm 2010
42778    Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng của các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn Tp. HCM
42779    Một số giải pháp nhằm củng cố và mở rộng thị trường bột mì của Tổng công ty lương thực miền Nam
42780    Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài trợ XNK tại các NHTM Việt Nam
42781    Một số biện pháp Marketing nhằm thâm nhập và phát triển thị trường tại Tp. HCM
42782    Giải pháp thúc đẩy hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn đầu hình thành và phát triển
42783    Đồng tiền chung ASEAN – Giải pháp cho sự phát triển kinh tế khu vực
42784    Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của hệ thống NHTM Việt Nam trong tiến trình hội nhập Quốc tế
42785    Chiến lược Marketing xuất khẩu sản phẩm cao su thiên nhiên Tổng công ty cao su Việt Nam
42786    Vận dụng các công cụ đánh giá trách nhiệm quản lý của kế toán quản trị vào các doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh đường tại Tp. HCM
42788    Nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ
42790    Hoàn thiện chế độ tài chính áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp có thu ở Việt Nam
42792    Giải pháp và phương hướng hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính ở Việt Nam hiện nay
42793    Định hướng hoàn thiện chính sách thuế trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế Quốc tế tại Việt Nam
42794    Một số giải pháp chiến lược nhằm phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đến năm 2010
42795    Một số giải pháp chiến lược nhằm phát triển NET Việt Nam đến năm 2010
42796    Các giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt động Logistics trong giao nhận giày dép xuất khẩu bằng Container đường biển vào thị trường Mỹ trên địa bàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
42797    Một số giải pháp góp phần mở rộng thị trường xuất khẩu cho Công ty may Tây Đô đến năm 2010
42798    Định hướng chiến lược Marketing của Công ty Lotteria Việt Nam đến năm 2010
42801    Một số giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình Công ty mẹ – Công ty con tại Tổng công ty Bến Thành
42803    Thực trạng và những yếu tố tác động đến người nghèo ở tỉnh Ninh Thuận
42804    Chiến lược phát triển của Công ty cao su Đồng Phú đến năm 2015
42806    Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đầu tư phát triển tại Quỹ hỗ trợ phát triển TP. HCM
42807    Giải pháp phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
42808    Trung tâm thương mại Cửa Khẩu Quốc tế Lào Cai
42809    Một số giải pháp để phát triển Công ty Điện lực Tp. HCM đến năm 2010 và 2020
42810    Lựa chọn giải pháp góp phần phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2005 – 2015
42811    Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực trong các Trung tâm dịch vụ việc làm Nhà nước trên địa bàn Tp. HCM

CHÚ Ý:

  1. Các bạn xem đề cương chi tiết và đầy đủ tại đây
  2. Nếu không thấy đề cương cần xem. Gửi yêu cầu xem đề cương tại đây.
  3. Danh sách luận văn thạc sỹ, tiến sỹ tại đây hoặc tại đây.
  4. Hướng dẫn chi tiết thanh toán luận văn tại đây.
  5. Luận văn miễn phí tại đây.

Mọi tư vấn xin liên hệ:
+ Phạm Hữu Tâm
+ Hand phone: 0938.667.505
+ YM: luanvansale
+ Email: luanvanonline@gmail.com
+ Website: http://www.luanvanonline.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: