Luận văn thạc sỹ _ đề tài phần 3

42813 Vấn đề vận dụng và hoàn thiện chuẩn mực kế toán tài chính ở Việt Nam
42814 Một số giải pháp chủ yếu để kiểm soát lạm phát ở Việt Nam
42817 Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Tropidane Việt Nam
42819 Giải pháp nâng cao năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2010

42820    Một số giải pháp định hướng chiến lược phát triển Tổng công ty KHAHOMEX đến năm 2010
42821    Một số giải pháp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm gạch men phía Nam đến năm 2010
42822    Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Bưu điện Trung tâm Sài Gòn giai đoạn 2005 – 2010
42823    Xây dựng hệ thống kế toán tại các doanh nghiệp chế biến gỗ ở tỉnh Bình Dương
42825    Vận dụng kế toán quản trị vào các doanh nghiệp ngành mực in tái chế khu vực TP. HCM
42826    Các giải pháp hoàn thiện thuế giá trị gia tăng & thuế thu nhập doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam
42828    Hoàn thiện hệ thống kế toán áp dụng cho Công ty TNHH Bảo hiểm Quốc tế Mỹ tại Việt Nam
42829    Định hướng chiến lược Marketing của Công ty xăng dầu khu vực II đến năm 2010
42830    Nâng cao hiệu quả hoạt động các Tổ chức xúc tiến xuất khẩu Chính phủ Việt Nam
42833    Giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội bộ ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam
42835    Một số giải pháp tài chính hoàn thiện hoạt động quản trị tài chính tại các Công ty Cổ phần niêm yết tại TP. HCM
42837    Xây dựng hệ thống kiểm soát chi phí trong điều kiện áp dụng hình thức khoán chi phí từng bộ phận trong Công ty Cổ phần hóa dầu Mekong
42864    Các giải pháp TDNH đối với việc phát triển DNNVV góp phần thúc đẩy quá trình CNH – HĐH ở Đồng Nai
42867    Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư dự án quốc tế (ICC)
42868    Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may mặc vào thị trường Mỹ
42869    Một số giải pháp về quan hệ lao động tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi kinh tế
42870     Giải pháp xây dựng chiến lược cạnh tranh của các Ngân hàng Thương mại Cổ phần trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh
42871    Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh ĐTXD khu đô thị Nam Cần Thơ
42872    Quyền chọn thị trường chứng khóa và một số giải pháp làm tăng khả năng áp dụng công cụ này vào thị trường chứng khoán Việt Nam
42873    Một số giải pháp hoàn thiện sản xuất ắc quy tại công ty pin ắc quy miền Nam theo hệ thống just in time.
42933    Một số vấn đề hoàn thiện kế toán hoạt động đầu tư góp vốn liên doanh tương các doanh nghiệp tại Việt Nam
42934    Một số giải pháp nhằm quản lý chất lượng tại các doanh nghiệp nhà nước sản xuất thép trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh.
42936    Giải pháp đẩy mạnh tiến trình CPH các DNNN tại Tp. Cần Thơ
42937    Phân tích tài chính dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nhà ở Bà Điểm – huyện Hóc Môn -Tp. Hồ Chí Minh
42938    Giải pháp mở rộng phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Công ty Lương thực Tp. Hồ Chí Minh
42939    Thực trạng và các giải pháp nhằm hoàn thiện chế độ hưu trí tại Tp. Hồ Chí Minh.
42969    Một số giải pháp mở rộng cung tính dụng đối với người nghèo nông thôn ở Kompong, CAMPUCHIA
42970    Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực tỉnh Ninh Thuận đến năm 2010
42971    Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả marketing xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 2005-2010
42972    Một số giải pháp để nâng cao năng suất lao động nông nghiệp Xã Đông Thành huyện Ninh Minh Tỉnh Vĩnh Long
42973    Quản lý tài chính các trường Đại học công lập ở Việt Nam đến năm 2010
42976    Những giải pháp hoàn thiện quản lý ngân sách Tp. Cần Thơ
42977    Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh
42978    Những giải pháp phát triển ngành nhựa Việt Nam đến năm 2015
42979    Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng của các ngân hàng TM trên địa bàn tỉnh An Giang
42980    Xây dựng chiến lược phát triển cho công ty AGFISH giai đoạn 2005-2010
42981    Tia cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước ngành mía đường Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới
42982    Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Long An
42989    Giải pháp nâng cao tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Vĩnh long giai đoạn 2005-201
42990    Giới thiệu về công ty Palace
42993    Một số giải pháp nhằm phát triển thị trường xuất nhập khẩu gạo ở Việt Nam đến năm 2010
42994    Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước sản xuất bao bì carton in offet tại Tp. Hồ Chí Minh
43074    Giai pháp nâng cao năng lực cạnh tranh giao nhận vận tải hàng lẻ của công ty Vinamilk
43075    Những giải pháp chủ yếu mở rộng thị trường tiêu thụ chè Việt Nam đến năm 2010
43076    Hoàn thiện địa ốc kế toán tại tổng công ty địa ốc Sài Gòn
43078    Định hướng phát triển du lịch sinh thái đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2010
43081    Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty cổ phần dược Hậu Giang đến năm 2010
43087    Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động marketing trong ngành thép Việt Nam.
43089    Xây dựng cơ chế điều hành tỷ giá của Việt Nam
43094    Hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ ở Trường Trung học Kinh tế – Kỹ thuật Kiên Giang
43097    Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk đến năm 2010
43098    Giải pháp mở rộng tín dụng và dịch vụ ngân hàng trên địa bàn Tp. Cần thơ
43099    Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại trong xu thế hội nhập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
43100    Định hướng và giải pháp pháp triển siêu thị ở TP. Cần thơ đến năm 2010
43101    Phát triển các khu công nghiệp Tp. Cần Thơ đến năm 2010
43102    Một số giải pháp tài chính để nâng cao nâng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam khi gia nhập WTO
43244    Một số giải pháp nâng cao năng lực tài chính và năng lực cạnh tranh của khu vưc kinh tế nhà nước trong xu thế hội nhập kinh tế
43245    Xây dựng mô hình EVA cho các doanh nghiệp Việt Nam
43246    Làm thế nào để thu hút các nhà đầu tư Mỹ trở thành nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam
43251    Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
43253    Phương hướng hoàn thiện mô hình tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp Thương mại – Du lịch có qui mô lớn trên địa bàn Tiền Giang
43254    Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu Gốm sứ Bình Dương
43255    Một số giải pháp chiến lược phát triển lĩnh vực sơn trang trí của Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam đến năm 2010
43256    Giải pháp thực hiện Makerting xuất khẩu tại Việt Nam đến năm 2010
43272    Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng và nâng cao chất lượng tín dụng của hệ thống ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
43274    Rủi ro tín dụng và giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng đối với Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Sài Gòn
43277    Thực trạng và giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại các ngân hàng Thương mại tỉnh Lâm Đồng
43280    Hoàn thiện chính sách thuế tài sản trong chiến lược cải cách thuế Việt Nam giai đoạn năm 2005 – 2010
43281    Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – thực trạng và giải pháp phòng ngừa
43369    Phát triền nhân lực vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long đến năm 2010
43371    Nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác đá xây dựng tỉnh Đồng Nai đến năm 2015
43372    Một số giải pháp nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh cho HTX NN An Giang
43373    Giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho Ngân hàng Công thương khu công nghiệp Biên Hòa đến năm 2010
43374    Biện pháp nhằm phát triển các DNV&N tại Thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2010
43375    phát triển mô hình công ty mẹ – con trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
43376    Góp phần hoàn thiện cơ chế đầu tư vốn ngân sách nhà nước hiện nay tại Việt Nam
43378    Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng Công ty Xây dựng số 1
43389    Chiến lược và giải pháp để phát triển Vietcombank Tân Thuận đến năm 2010
43391    Định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngân hàng thương mại Việt Nam trong tiến trình hội nhập Quốc tế
43392    Giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của hệ thống Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế Quốc tế
43393    Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước
43394    Thực trạng và các giải pháp để phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam
43395    Dự báo nhu cầu vốn và giải pháp tạo lập nguồn vốn cho các doanh nghiệp ngành xây dựng ở Thành phố Hồ Chí Minh
43396    Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của các Ngân hàng Thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh
43397    Một số kiến nghị, giải pháp cho các doanh nghiệp Thương mại Việt Nam tồn tại và đứng vững khi Việt Nam gia nhập WTO
43398    Đo lường và nâng cao sức mạnh nhãn hiệu Eurotile
43399    Giải pháp Marketing nhằm phát triển du lịch Đà Lạt – Lâm Đồng đến năm 2015
43400    Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cho phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh Tiền Giang
43401    Các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý và đẩy mạnh tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA ở Việt Nam
43405    Những doanh nghiệp nhà nước trong quá trình CPH tại Việt Nam : Thực trạng và giải pháp
43406    Một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc soạn thảo báo cáo tài chính hợp nhất theo môt hình công ty mẹ – Công ty con
43415    Một số giải pháp thúc đẩy phát triển kinh doanh máy tính thương hiệu Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế
43416    Hệ thống chấm điểm tín dụng doanh nghiệp – một biện pháp nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
43417    Giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán hàng xuất theo phương thức tín dụng chứng từ
43420    Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp Campuchia
43421    Thực trạng áp dụng thủ tục phân tích trong quá trình kiểm toán tại Việt Nam

CHÚ Ý:

  1. Các bạn xem đề cương chi tiết và đầy đủ tại đây
  2. Nếu không thấy đề cương cần xem. Gửi yêu cầu xem đề cương tại đây.
  3. Danh sách luận văn thạc sỹ, tiến sỹ tại đây hoặc tại đây.
  4. Hướng dẫn chi tiết thanh toán luận văn tại đây.
  5. Luận văn miễn phí tại đây.

Mọi tư vấn xin liên hệ:
+ Phạm Hữu Tâm
+ Hand phone: 0938.667.505
+ YM: luanvansale
+ Email: luanvanonline@gmail.com
+ Website: http://www.luanvanonline.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: