Luận văn thạc sỹ _ đề tài phần 6

45357 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện
45358 Hoạch định chiến lược phát triển Tổng công ty Viễn thông II đến năm 2015
45364 Một số giải pháp tài chính nhằm gia tăng giá trị kinh tế của doanh nghiệp
45366 Xây dựng thị trường quyền chọn cổ phiếu tại Việt Nam

45367    Tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến kết quả hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên đại bàn TP. HCM
45368    Hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế quản lý của Tổng công ty HKVN theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con
45373    Một số giải pháp phát triển vận tải hàng hóa của Vietnam Airlines đến năm 2015
45374    Quản lý hoạt động cho vay lại vốn ODA thông qua quỹ HTPT
45420    Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của điện thoại di động VinaPhone tại Trung tâm Dịch Vụ Viễn Thông Khu vực II
45421    Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trái cây đồng bằng Sông Cửu Long
45422    Lộ trình và giải pháp cho ACU – đồng tiền chung Châu Á
45423    Chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su (RUBICO) đến năm 2015
45424    Giải pháp chuyển đổi mô hình tổng công ty sang mô hình công ty mẹ – công ty con tại Tổng công ty Thương mại Sài Gòn
45425    Xây dựng chiến lược kinh doanh cho trung tâm mua sắm Sài Gòn – Nguyễn Kim giai đoạn 2007 – 2011
45427    Chặng đường 6 năm của thị trường chứng khoán Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
45428    Một số giải pháp để khai thác có hiệu quả năng lực sản xuất ôtô trên địa bàn TP. HCM
45429    Quản trị khoản phải thu tại các doanh nghiệp ngành Xây dựng Việt Nam
45437    Thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Hải quan TP. HCM – Thực trạng và giải pháp
45438    Giải pháp phát triển thị trường giao sau gạo của Việt Nam
45439    Một số giải pháp góp phần phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2010
45440    Hoàn thiện hệ thống chính sách thuế của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế Quốc tế
45441    Hoàn thiện hệ thống kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý tại công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh
45465    Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam
45557    Các giải pháp tài chính thực hiện chương trình khuyến công để hỗ trợ phát triển công nghiệp tỉnh An Giang
45559    Nâng cao khả năng cạnh tranh của cụm cảng hàng không miền Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế Quốc tế
45561    Phát triển dịch vụ Ngân hàng trọn gói tại Sở giao dịch II Ngân hàng Công thương Việt Nam
45562    Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty Bảo hiểm Châu Á – Ngân hàng Công thương đến năm 2010
45563    Phát triển bao thanh toán xuất khẩu tại Ngân hàng Thương mại Việt Nam nhằm tài trợ vốn doanh nghiệp xuất khẩu
45564    Chiến lược tài chính hỗ trợ phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010
45565    Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và hội nhập kinh tế Quốc tế tại các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang
45566    Vận dụng một cách hợp lý hệ thống tài khoản kế toán hiện hành vào việc hạch toán các loại hình sản xuất nông nghiệp tại An Giang
45567    Nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách Nhà nước tỉnh An Giang giai đoạn 2006 – 2010
45568    Các giải pháp huy động nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển tỉnh An Giang đến năm 2010
45570    Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro trong cho vay dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn
45571    Chiến lược cạnh tranh cho Công ty Xi-măng Hà Tiên 1 đến năm 2015
45576    Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tế Quốc tế
45577    Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong các Ngân hàng Thương mại ở TP. HCM
45578    Tăng cường công tác thanh tra thu chi ngân sách Nhà nước tỉnh Đồng Nai
45580    Chiến lược phát triển mạng điện thoại di động Mobifone tại thị trường một số tỉnh phía Nam đến năm 2015
45581    Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả cổ phần hóa các DNNN tại Thành phố Nha Trang
45583    Định hướng chiến lược xuất khẩu của Công ty Trung Nguyên vào thị trường CHLB Đức đến năm 2015
45585    Một số giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM đến năm 2010
45586    Các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại các NHTM trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
45587    Giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài để phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2006 – 2010
45589    Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu gỗ TP. HCM sang thị trường EU
45590    Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần dệt may Thành Công đến năm 2015
45591    Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long
45592    Thu hút và quản lý rủi ro vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài
45593    Xây dựng chiến lược cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam giai đoạn 2007 – 2015
45594    Nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm của Bảo Việt Việt Nam
45595    Định hướng chiến lược kinh doanh siêu thị của Liên hiệp Hợp Tác Xã Thương Mại TP.HCM Saigonco-op đến năm 2015
45596    Tình hình thực hiện bao thanh toán tại Việt Nam và một số giải pháp để đưa sản phẩm bao thanh toán vào ứng dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
45598    Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Công thương An Giang
45600    Xuất khẩu gốm mỹ nghệ của Việt Nam vào thị trường Nhật Bản, thực trạng và các giải pháp phát triển
45601    Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo mới về chất đến sự thỏa mãn và lòng trung thành của nhân viên đối với tổ chức
45602    Huy động vốn cổ phần trên thị trường OTC – một giải pháp về vốn cho các doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM
45603    Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng của Ngân hàng Thương mại đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP. HCM giai đoạn 2006 – 2010
45604    Đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hình thức công ty cổ phần tại Việt Nam
45605    Những giải pháp phát triển thẻ thanh toán tại Ngân hàng Công thương Việt Nam
45606    Quản lý tài chính tại các Công ty cổ phần Việt Nam phù hợp với thông lệ Quốc tế
45607    Hoàn thiện chính sách thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam
45608    Xây dựng và phát triển hoạt động lưu ký chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam để hội nhập
45610    ây dựng mô hình tích hợp ABC – và – EVA trong quản lý chi phí tại Dutch Lady Việt Nam (DLV)
45611    Nâng cao chất lượng tín dụng của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Long An để góp phần phát triển kinh tế địa phương
45612    Một số giải pháp nhằm phát triển đầu tư trên thị trường bất động sản Việt Nam
45613    Thông tin bất cân xứng và các quyết định tài chính của các công ty cổ phần ở Việt Nam
45614    Giải pháp huy động nguồn vốn tài trợ cho các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư tại TP. HCM đến năm 2010
45615    Xây dựng chiến lược hoạt động cho bệnh viện Thống Nhất đến năm 2015
45616    Định hướng và các giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào TTCK Việt Nam thời gian tới
45617    Giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng Việt Nam
45660    Xây dựng và phát triển thương hiệu để nâng cao khả năng cạnh tranh cho nước khoáng Vĩnh Hảo
45762    Chiến lược và giải pháp thực hiện chiến lược tại chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển TP.HCM giai đoạn 2007 – 2015
45763    Nâng cao khả năng cạnh tranh của Bảo việt nhân thọ trong xu thế hội nhập
45764    Hoạch định chiến lược phát triển S-FONE đến năm 2015
45765    Giải pháp nâng cao và mở rộng tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu thủy sản tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cà Mau
45766    Xây dựng mô hình trung tâm đấu giá hoa và cây kiểng cho Việt Nam
45767    Phát triển bền vững ngành thủy sản vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2015
45768    Xác định kiến thức, kỹ năng cần thiết của cán bộ quản lý cấp quận
45769    Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát chống buôn lậu hàng hóa nhập khẩu của Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM
45770    Nghiên cứu sở thích xem trò chơi truyền hình cùa người dân TP.HCM
45771    Nghiên cứu đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Việt Nam, một số giải pháp tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư này
45773    Đo lường sự thỏa mãn của khán giả TP.HCM đối với kênh truyền hình VTV3
45774    Giải pháp nguồn vốn nhỏ cho người nghèo tại TP.HCM
45775    Một số giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lí của trường Cao đẳng Tài chính – Hải quan (2006 – 2015)
45776    Một số giải pháp huy động vốn cho các dự án đầu tư của các công ty TNHH một thành viên Tín Nghĩa đến năm 2015
45777    Quản trị rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh doanh xuất khẩu cà phê của các doanh nghiệp Việt Nam
45779    Thực trạng và giải pháp phát triển Đại lí Hàng hải Việt Nam trước tình hình hội nhập kinh tế Quốc tế
45780    Một số giải pháp thu hút đầu tư của Anh Quốc vào Việt Nam đến năm 2015
45781    Phân tích mức độ hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam
45782    Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lí thuế
45784    Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty dệt Việt Thắng đến năm 2020
45785    Một số giải pháp thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh Champasack (CHDCND Lào) đến năm 2020
45786    Giải pháp nhằm nâng cao khả năng tạo lập vốn và hiệu quả công tác đầu tư tài chính tại các công ty Bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam
45787    Hoàn thiện công tác xử lí nợ tồn đọng tại hệ thống Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
45839    Cải cách thủ tục hành chính về đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
46046    Giải pháp chiến lược xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế bền vững trong vùng dân tộc Khmer ở tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2006 – 2015
46047    Phương pháp và giải pháp hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
46048    Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng CPTM trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2006 – 2015
46049    Giải pháp tạo lập nguồn vốn để đầu tư phát triển đội xe vận chuyển hành khách liên tỉnh Mai Linh Express của công ty cổ phần Mai Linh giai đoạn 2006 – 2010
46051    Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm sát nội bộ trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

CHÚ Ý:

  1. Các bạn xem đề cương chi tiết và đầy đủ tại đây
  2. Nếu không thấy đề cương cần xem. Gửi yêu cầu xem đề cương tại đây.
  3. Danh sách luận văn thạc sỹ, tiến sỹ tại đây hoặc tại đây.
  4. Hướng dẫn chi tiết thanh toán luận văn tại đây.
  5. Luận văn miễn phí tại đây.

Mọi tư vấn xin liên hệ:
+ Phạm Hữu Tâm
+ Hand phone: 0938.667.505
+ YM: luanvansale
+ Email: luanvanonline@gmail.com
+ Website: http://www.luanvanonline.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: