Luận văn thạc sỹ _ đề tài phần 7

46052 Chiến lược phát triển tổng công ty cổ phần Bảo Minh đến năm 2015
46053 Định hướng và giải pháp xây dựng mô hình quản trị chuỗi cung ứng nội bộ tại công ty SCAVI
46071 Phân tích hiệu quả sản xuất – kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
46072 Giải pháp phát triển chứng khoán vốn công ty giai đoạn hậu cổ phần hóa

46073    Phân tích năng lực phục vụ của các ngân hàng thương mại Việt Nam dưới tác động của tự do hóa tài chính
46074    Hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
46075    Ứng dụng Basel trong quản trị rủi ro của các NHTM Việt Nam
46077    Thông tin tài chính và công bố thông tin tài chính trong mối liên hệ với các quyết định đầu tư chứng khoán
46078    Một số biện pháp phòng ngừa rủi ro trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam
46079    Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp dệt may TP. Hồ CHÍ MINH
46080    Môi trường đầu tư và vấn đề thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Đồng Nai
46081    Xây dựng chiến lược kinh doanh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đến năm 2015
46082    Tín dụng ngân hàng phát triển ngành công nghiệp tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn 2005-2010
46083    Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động mạng di động Sfone
46084    Nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết nhằm phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam
46085    Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn và hoàn thiện cấu trúc vốn chho các công ty cổ phần Việt Nam
46194    Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty viễn thông liên tính đến năm 2015
46195    Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh việc xã hội hóa lĩnh vực cung cấp nước sạch ở vùng nông thôn tỉnh Tiền Giang đến năm 2020
46197    Chiến lược phát triển ngành cao su Việt Nam giai đọan 2007-2015
46198    Phân tích các yếu tố chi phối hoạt động của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
46199    Giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong tiến trình hội nhập với nền kinh tế quốc tế
46200    Phát triển khu công nghiệp ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
46201    Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành báo in ở TP. HCM đến năm 2015
46202    Đánh giá năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Bảo hiểm Nhân Thọ Việt Nam hậu WTO
46203    Hiệu quả kinh tế ngành khai thác hải sản tỉnh Cà Mau: các yếu tố ảnh hưởng và giải pháp phát triển
46204    Văn hóa tổ chức công ty Liksin hiện trạng và giải pháp hoàn thiện
46205    Các nhân tố tác động đến việc cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Lâm Đồng
46206    Phát triển giao dịch quyền chọn vàng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
46207    Cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái của Việt Nam trong tiến trình hội hập kinh tế quốc tế
46208    Phát triển các sản phẩm dịch vụ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại NHNN & PTNT Việt Nam
46209    Ứng dụng các lý thuyết đầu tư tài chính hiện đại trên thị trường chứng khoán Việt Nam
46210    Vận dụng nghiệp vụ bao thanh toán xuất nhập khẩu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
46212    Phát triển dịch vụ tài chính của ngân hàng thương mại trên địa bàn TP Hồ Chí Minh thời kỳ hậu WTO
46213    Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước thông qua Chi nhánh ngân hàng phát triển Vĩnh Long
46214    Các nhân tố tác động đến nghề nuôi tôm sú công nghiệp của tỉnh Bến Tre
46225    Phân tích vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO) sau cổ phần
46299    Giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Phú Quốc
46300    Cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút đầu tư vào vào các khu công nghiệp tỉnh Bình Định
46301    Phát hành trái phiếu Quốc tế của Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
46302    Banker’s acceptance – phương thức tài trợ xuất nhập khẩu mới của các ngân hàng thương mại Việt nam đối với doanh nghiệp
46303    Giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh An Giang
46304    Huy động vốn nước ngoài cho phát triển kinh tế tư nhân tại Việt Nam
46305    Giải pháp MARKETING nhằm phát triển du lịch TP Hồ Chí Minh đến năm 2015
46306    Chuyển dịch cơ cấu ngành nghề tại các KCX-KCN thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020
46307    Hoạch định chiến lược kinh doanh của ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam đến năm 2015
46308    Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Sài Gòn Công thương
46309    Xây dựng chiến lược phát triển của Ngân hàng Quốc Tế Việt nam đến năm 2015
46310    Những giải pháp chủ yếu tái cấu trúc vốn trong quá trình chuyển đổi Tổng công ty Cao Su Việt Nam thành Tập đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam
46367    Chiến lược kinh doanh của Xí nghiệp thương mại mặt đất Tân Sơn Nhất đến năm 2015
46368    Kiểm soát và quản lý hiệu quả chi phí đại diện trong công ty cổ phần
46369    Hoạch định chiến lược phát triển VCBS đến 2015
46370    Giải pháp tăng cung cổ phiếu niêm yết trên TTGDCK TP. HCM
46371    Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty dệt may Thành Công
46484    Kinh doanh vàng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
46485    Cải cách hệ thống Ngân hàng Việt Nam: nghiên cứu so sánh với Trung Quốc
46486    Rủi ro trong sản xuất và xuất khẩu cà phê của Việt nam- thực trạng và giải pháp
46487    Định hướng chiến lược xuất khẩu nông sản của Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn đến năm 2015
46488    Tín dụng Ngân hàng chính sách xã hội với công tác xã hội xóa đói giảm nghèo tại Lâm Đồng
46489    Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược Marketing cho sản phẩm LCD Bravia của công ty Sony Việt Nam đến năm 2010
46490    Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tồn kho nguyên vật liệu tại công ty sanofi – synthelabo Việt Nam
46584    Lựa chọn chính sách cổ tức phù hợp với chiến lược kinh doanh ở các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam
46601    Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
46602    Đánh giá môi trường đầu tư và các giải pháp tiếp thị đầu tư vào tỉnh lâm đồng
46603    Hoàn thiện phương pháp xếp hạng  tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
46604    An ninh tài chính đối với hoạt động của các ngân hàng thương mại trong tiến trình hội nhập
46605    Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng TMCP tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời kì hội nhập
46606    Công tác quản lí, phát huy nguồn nhân lực tại bưu điện tỉnh Lâm Đồng
46607    Xây dựng mô hình công ty định mức tín nhiệm ở Việt Nam
46609    Phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế Quốc tế
46610    Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Đông Á
46611    Xây dựng chiến lược phát triển công ty TNHH một thành viên thuốc thú y trung ương đến năm 2010
46612    Các giải pháp kiểm soát hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam
46723    Nghiên cứu những nội dung cơ bản của Bảo hiểm thất nghiệp hiện đại. Vấn đề lựa chọn hình thức trợ cấp thất nghiệp ở Việt Nam
46724    Cơ sở khoa học xây dựng dữ liệu phục vụ cho mục tiêu tính toán, cân đối quỹ bảo hiểm xã hội
46726    Giải pháp mở rộng đối tượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội khu vực kinh tế tư nhân theo đường lối mới của Đảng và Nhà nước
46727    Một số giải pháp cơ bản huy động vốn đầu tư trong nước trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng đến năm 2010
46728    Một số giải pháp cơ bản nhằm thu hút và quản lí đầu tư trực tiếp từ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
46729    Hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
46730    Tài chính Nhà nước – một công cụ định hướng xã hội chủ nghĩa nền kinh tế thị trường tại Việt Nam
46731    Tài chính Nhà nước – một công cụ định hướng xã hội chủ nghĩa nền kinh tế thị trường tại Việt Nam
46732    Một số giải pháp cơ bản huy động vốn đầu tư trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng đến năm 2010
46739    Xây dựng quy trình và phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp có thu
46740    Nội dung và phương pháp kiểm toán hoạt động đối với các chương trình dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
46742    Phương thức và giải pháp tăng cường tính hiệu lực đối với các kiến nghị của kiểm toán nhà nước
46743    Hoàn thiện quy trình kiểm toán chi ngân sách đối với đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện khoán chi
46744    Phương hướng và giải pháp ứng dụng phần mềm tin học trong hoạt động kiểm toán của kiểm toán nhà nước
46745    Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ thống chuẩn mực và quy trình kiểm toán của kiểm toán nhà nước
46746    Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước giai đoạn 2001 – 2010
46747    Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kiểm toán trách nhiệm kinh tế trong nhiệm kì đối với cán bộ lãnh đạo trong bộ máy nhà nước và các đơn vị kinh tế nhà nước
46748    Sự hình thành và phát triển các chức năng kiểm toán của kiểm toán nhà nước
46749    Giải pháp tài chính ngân hàng để góp phần thúc đẩy thương mại điện tử Việt Nam phát triển trong giai đoạn hiện nay
46749    Xây dựng quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của kiểm toán nhà nước
46750    Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của kiểm toán nhà nước
46750    Vận dung kế toán quản trị vào việc kiểm soát chất lượng toàn diện tại các doanh nghiệp sản xuất giày dép ở Thành phố Hồ Chí Minh
46752    Những chuẩn mực của kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước và yêu cầu hoàn thiện nội dung quy trình kiểm toán báo cáo tài chính DNNN của kiểm toán nhà nước
46753    Vận dụng quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư cơ bản trong một cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước
46754    Cơ sở khoa học và thực tiễn nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách bộ
46755    Phát triển môi trường phục vụ du lịch tại Thành phố Đà Lạt đến năm 2015
46756    Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp chế biến gỗ tỉnh Lâm Đồng
46757    Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tỉnh An Giang

CHÚ Ý:

  1. Các bạn xem đề cương chi tiết và đầy đủ tại đây
  2. Nếu không thấy đề cương cần xem. Gửi yêu cầu xem đề cương tại đây.
  3. Danh sách luận văn thạc sỹ, tiến sỹ tại đây hoặc tại đây.
  4. Hướng dẫn chi tiết thanh toán luận văn tại đây.
  5. Luận văn miễn phí tại đây.

Mọi tư vấn xin liên hệ:
+ Phạm Hữu Tâm
+ Hand phone: 0938.667.505
+ YM: luanvansale
+ Email: luanvanonline@gmail.com
+ Website: http://www.luanvanonline.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: