Luận văn thạc sỹ _ đề tài phần 8

46758 Nâng cao năng lực cạnh tranh của tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế Quốc tế
46759 Chiến lược cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần Châu Á trước thách thức hội nhập kinh tế Quốc tế
46760 Một số giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh của VNPT mạng viễn thông đến năm 2010
46763 Hoàn thiện hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ DTNT trong quản lý thuế ở cục thuế An Giang

46764    Định hướng phát triển sản phẩm Vang Đà Lạt của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng đến năm 2015
46765    Giải pháp phát triển du lịch sinh thái tỉnh Lâm Đồng đến năm 2015
46766    Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính tài trợ cho hoạt động đầu tư phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ nay đến năm 2015 theo hướng bền vững
46767    Giải pháp huy động vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh ĐắkLắk giai đoạn 2006 – 2010
46768    Xây dựng tỉ lệ chiết khấu tài chính, phân tích rủi ro của dự án đầu tư và một số giải pháp để xây dựng dự án đầu tư hoàn hào
46769    Nâng cao năng lực cạnh tranh với doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập
46770    Phát triển và hoàn thiện nghiệp vụ bao thanh toán tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
46771    Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam đến năm 2015
46772    Hoàn thiện nội dung, phương pháp lập báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị tại các công ty sổ số kiến thiết ở các tỉnh Nam Trung Bộ
46773    Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty Vissan đến năm 2015
46774    Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty chè Lâm Đồng đến năm 2015
46775    Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng sau khi gia nhập WTO
46776    Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao công tác kiểm soát chất lựơng hoạt động kiểm toán độc lập tại Việt Nam
46778    Xây dựng chiến lược phát triển ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam đến năm 2015
46779    Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm của kiểm toán viên độc lập đối với việc phát hiện gian lận và sai sót trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính
46780    Chiến lược phát triển của trường Cao đẳng Tài chính Hải Quan (2007 – 2015)
46781    Tác động và giải pháp kiểm soát dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
46782    Chiến lược xây dựng thương hiệu VNPT trong quá trình hội nhập kinh tế Quốc tế
46784    Xây dựng công ty định mức tín nhiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam
46786    Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại công ty phân bón Miền Nam
46787    Định hướng chiến lược Marketing du lịch Đà Lạt – Lâm Đồng đến năm 2020
46788    Khắc phục thất bại của thị trường – tiến tới xây dựng thị trường hiệu quả ở Việt Nam
46789    Giải pháp hoàn thiện và phát triển thanh toán Quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại các chi nhánh của NHNo & PTNN Việt Nam trên địa bàn TP. HCM
46790    Các giải pháp kiểm soát an ninh tài chính trong tiến trình tự do hóa tài chính của Việt Nam hiện nay
46791    Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
46792    Một số giải pháp chủ yếu góp phần phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế Quốc tế
46794    Xây dựng chiến lược phát triển Công ty 59 đến năm 2015
46795    Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Công thương Việt Nam
46796    Phát triển hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời kỳ hội nhập kinh tế Quốc tế
46797    Chiến lược xuất khẩu mặt hàng dệt may cho các doanh nghiệp ở TP. HCM sang thị trường Mỹ giai đoạn 2006 – 2010
46798    Phát triển sản phẩm dịch vụ Ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TP. HCM
46803    Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Sở Giao Dịch II – Ngân hàng Công thương Việt Nam
46804    Giải pháp phát triển sản phẩm ngoại hối phát sinh tại Ngân hàng Công thương Việt Nam
46805    Giải pháp để kiểm soát lạm phát ở Việt Nam
46806    Đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2007 – 2015
46807    Giải pháp đa dạng hóa sản phẩm du lịch tỉnh Lâm Đồng đến năm 2015
46808    Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Công thương chi nhánh Đồng Tháp giai đoạn 2007 – 2015
46809    Kiểm soát rủi ro trong thu hút đầu tư nước ngoài để phát triển bền vững môi trường đầu tư tại Việt Nam
46810    Hoàn thiện cơ chế tài chính của Công ty dịch vụ – du lịch dầu khí theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con
46811    Các giải pháp phòng ngừa rủi ro, hạn chế thiệt hại trong hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
46813    Thương hiệu và định giá thương hiệu cho doanh nghiệp Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
46814    Hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex – Thực trạng và giải pháp
46815    Hoàn thiện hệ thống kế toán Nhà nước
46816    Phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hội nhập đến năm 2010
46817    Quyền chọn chứng khoán và việc áp dụng quyền chọn chứng khoán vào thị trường chứng khoán Việt Nam
46818    Giải pháp nhằm nâng cao vai trò của các quỹ đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam
46820    Luận cứ khoa học của phương thức lập ngân sách theo kết quả đầu ra trong quản lý chi tiêu công của Việt Nam
46821    Hoàn thiện và phát triển dịch vụ Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam trong tiến trình hội nhập
46822    Chính sách tài chính phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam
46824    Nhận diện và giảm thiểu rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lâm Đồng
46825    Giải pháp thu hút vốn đầu tư các KCN tỉnh Đồng Nai
46826    Quản lý chi ngân sách Nhà nước Việt Nam trong hội nhập kinh tế toàn cầu
46827    Ứng dụng hồi quy tuyến tính để tính hệ số Beta của các cổ phiếu niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán TP. HCM
46828    Công tác quản trị nguồn nhân lực và đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên tại Trung tâm Thông tin Di động khu vực II
46829    Áp dụng phương pháp đào tạo theo khe hở năng lực tại Công ty sản phẩm máy tính FUJITSU Việt Nam
46830    Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị chuỗi cung ứng tại Công ty LD dược phẩm SANOFI – AVENTIS Việt Nam
46831    Vận dụng kế toán quản trị trong các Công ty kinh doanh và chiết nạp sản phẩm Gas
46832    Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam trong xu thế hội nhập
46834    Nhu cầu hợp tác trong phát triển kinh tế – xã hội ở nông thôn miền Bắc nước ta
46835    Nhu cầu hợp tác trong phát triển kinh tế – xã hội ở nông thôn miền Bắc nước ta
46836    Những giải pháp cơ bản nhằm phát triển bền vững và có hiệu quả kinh tế biển Đà Nẵng
46837    Một số giải pháp lớn nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân và HTX nông nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
46838    Xác định cơ cấu đầu tư hợp lý nhằm phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2010
46839    Kinh tế hộ nông dân và các tổ chức hợp tác cơ sở
46840    Nghiên cứu cơ chế xã hội hóa một số lĩnh vực dịch vụ công cộng tại TP. HCM (Cấp nước sạch và quét dọn, thu gom, vận chuyển rác)
46841    Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới
46842    Một số giải pháp phát triển thị trường nông thôn vùng đồng bằng Sông Cửu Long thời kỳ đến năm 2010
46844    Các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng Sông Hồng ở nước ta hiện nay, thực trạng, xu hướng và giải pháp phát triển
46845    Phát triển thị trường cho làng nghề tiểu thủ công nghiệp vùng đồng bằng Sông Hồng trong giai đoạn hiện nay
46846    Kinh tế công hữu trong nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay – Thực trạng và giải pháp
46847    Mô hình tăng trưởng kinh tế của Solow và khả năng áp dụng vào đánh giá tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam
46848    Cơ sở khoa học cho việc phát triển kinh tế – xã hội dải ven biển Việt Nam, đề xuất các mô hình phát triển cho một số khu vực trọng điểm
46849    Những giải pháp chủ yếu nâng cao sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp Hà Nội
46850    Xu thế chủ yếu của sự phát triển Khoa học Công nghệ, sự hình thành và vai trò của kinh tế tri thức trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI
46851    Cổ phần hóa Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
46852    Thanh toán Quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ – Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tại NHNo & PTNT Việt Nam
46854    Chiến lược phát triển MAERSK đến năm 2015
46856    Phát triển du lịch Lâm Đồng đến năm 2020
46857    Phát triển thẻ thanh toán tại Việt Nam giai đoạn hội nhập
46858    Hoạt động kinh doanh nhượng quyền thương mại ứng dụng trong ngành Thực phẩm ở TP. HCM – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện
46859    Hoàn thiện chính sách tiền tệ Việt Nam trong quá trình hội nhập Quốc tế
46860    Xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu Ngân hàng Thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập
46861    Một số giải pháp hạn chế rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Việt Nam
46862    Nhân tố ảnh hưởng đến việc làm phi nông nghiệp ở huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp
46863    Các giải pháp nhằm hoàn thiện chất lượng dịch vụ du lịch lữ hành nội địa của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Lâm Đồng
46865    Một số giải pháp nhằm bảo đảm sự tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp, phát triển lợi thế cạnh tranh thông qua việc tăng cường quản lý rủi ro tại doanh nghiệp làm đại lý vận tải biển trong giai đoạn hội nhập WTO
46866    Xây dựng phương pháp xác định lãi suất cho vay qua đánh giá tín dụng doanh nghiệp phù hợp với Ngân hàng Thương mại Việt Nam
46867    Cân đối ngân sách Nhà nước Việt Nam trong nền kinh tế thị trường
46869    Phát triển Công ty Cổ phần đại chúng tỉnh Lâm Đồng
46870    Hoàn thiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thị xã Bảo Lộc
46871    Giải pháp phát triển hoạt động cho thuê tài chính đối với máy vi tính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
46872    Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu trong quá trình hội nhập Quốc tế
46874    Ứng dụng mô hình dịch vụ LOGISTICS và quản trị chuỗi cung ứng trong hoạt động dịch vụ kho hàng dược phẩm tại Công ty TNHH DIETHELM Việt Nam
46875    Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng chính sách hộp xanh lá cây để hỗ trợ nông nghiệp Việt Nam phát triển giai đoạn 2007 – 2010
46877    Phân tích hệ thống chấm điểm tín dụng doanh nghiệp tại các Ngân hàng thương mại Quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
46878    Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ – Thực trạng và giải pháp

CHÚ Ý:

  1. Các bạn xem đề cương chi tiết và đầy đủ tại đây
  2. Nếu không thấy đề cương cần xem. Gửi yêu cầu xem đề cương tại đây.
  3. Danh sách luận văn thạc sỹ, tiến sỹ tại đây hoặc tại đây.
  4. Hướng dẫn chi tiết thanh toán luận văn tại đây.
  5. Luận văn miễn phí tại đây.

Mọi tư vấn xin liên hệ:
+ Phạm Hữu Tâm
+ Hand phone: 0938.667.505
+ YM: luanvansale
+ Email: luanvanonline@gmail.com
+ Website: http://www.luanvanonline.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: