Luận văn thạc sỹ _ đề tài phần 9

46879 Hệ thống giải pháp đồng bộ đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản Việt Nam từ nay đến 2020
46880 Giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả tín dụng của Ngân hàng Công thương trong KCX – KCN trên địa bàn TP. HCM
46881 Hoàn thiện cơ chế phân cấp ngân sách Nhà nước cho các cấp chính quyền địa phương
46882 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực và thông lệ Quốc tế

46883    Gia tăng nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển kinh tế Lâm Đồng theo định hướng đến năm 2020
46889    Quản lý nguồn nhân lực xã hội
46890    Quản lý nguồn nhân lực trong một tổ chức
46892    Công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhà nước và quản lý nhà nước về công nghệ thông tin
46893    Giải pháp chủ yếu nhằm phát triển xuất khẩu nông, thủy sản và hàng thủ công mỹ nghệ sang Nhật
46894    Nghiên cứu phát triển thương mại khu vực hành lang kinh tế Hải Phòng – Lào Cai – Côn Minh trong bối cảnh hình thành khu vực mậu dịch tự do ASEAN – Trung Quốc
46895    Cơ sở khoa học xác định hạn chế cạnh tranh của các thỏa thuận và các tiêu chí cho phép miễn trừ trong luật cạnh tranh
46896    Một số giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm phát triển xuất khẩu của Việt Nam phù hợp với xu thế biến đổi của thị trường hàng hóa dịch vụ thế giới
46897    Phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng hóa trên địa bàn miền núi nhất là ở vùng sâu vùng xa nước ta
46898    Giải pháp phát triển thương mại, thị trường nhẳm góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn
46899    Xác định nội dung và phương thức công nghiệp hóa hiện đại hóa trong thương mại ở nước ta thời kì tới 2010
46900    Các giải pháp phát triển hệ thống phân phối hàng hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế Quốc tế
46902    Phương thức tiêu thụ nông sản vùng Đông Nam Bộ, thực trạng và các giải pháp đổi mới phù hợp yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam
46903    Nghiên cứu phát triển các loại hình và hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Đà nẵng
46904    Giải pháp nâng cao năng lực hoạt động của các hiệp hội ngành nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế Quốc tế
46905    Một số vấn đề cần xử lý khi thực hiện các cam kết trong hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ và tiến trình tham gia WTO của Việt Nam
46906    Một số giải pháp phát triển xuất khẩu mặt hàng mới của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế
46907    Các giải pháp áp dụng các phương thức kinh doanh thương mại của doanh nghiệp trong điều kiện chuyển sang kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế Quốc tế
46908    Một số giải pháp xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
46909    Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học, công nghệ và thị trường để phục vụ chương trình xuất khẩu rau và hoa
46910    Đánh giá hiệu quả đầu tư, xây dựng I – O và áp dụng TSA ngành du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
46912    Các giải pháp quản lý nhà nước về thương mại tại khu thương mại tự do và khu kinh tế cửa khẩu của nước ta
46913    Xây dựng thể chế trong lĩnh vực dịch vụ và kinh doanh văn hóa phẩm hiện thời ở nước ta
46914    Hoàn thiện các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ một số nông sản chủ yêu của nước ta phù hợp với thông lệ Quốc tế
46915    Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức và phát triển hợp tác xã thương mại ở nông thôn nước ta hiện nay
46916    Nghiên cứu cán cân thương mại trong sự nghiệp CNH, HĐH ở Việt Nam
46918    Liên kết các Ngân hàng Thương mại Việt Nam để nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập
46921    Phương hướng phát triển Ngân hàng Thương mại Cổ phần trong tiến trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế Quốc tế của Việt Nam
46922    Quản lý rủi ro trong các phương thức thanh toán Quốc tế tại SGD II – NHCTVN
46923    Nghiên cứu một số yếu tố chính tác động đến hiệu quả kinh doanh của đại lý vật liệu xây dựng
46924    Phát triển thị trường trái phiếu chính quyền địa phương ở Việt Nam
46926    Chuẩn mực hợp nhất kinh doanh: Sự hài hòa giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán Quốc tế
46927    Định hướng kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp Việt Nam dựa trên quản trị rủi ro doanh nghiệp
46930    Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
46931    Chiến lược kinh doanh cho đại lý hàng hải Việt Nam từ nay đến năm 2015, tầm nhìn 2020
46932    Chiến lược phát triển nguồn nguyên liệu giấy Việt Nam
46934    Vấn đề kiểm soát dòng vốn vào tại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập
46938    Giải pháp phát triển kinh doanh bằng hình thức nhượng quyền thương mại tại các doanh nghiệp việt Nam đến năm 2015
46939    Một số giải pháp chuyển đổi tổng công ty điện tử và tin học Việt Nam sang mô hình công ty mẹ – công ty con
46940    Phát triển và hoàn thiện hệ thống bảo hiểm y tế tại Việt Nam
46942    Hoàn thiện phương thức huy động vốn tín dụng nhà nước bằng trái phiếu chính phủ ở Việt Nam
46943    Phát triển dịch vụ ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010
46944    Chiến lược kinh doanh công ty cổ phần Kinh Đô đến năm 2015
46945    Xây dựng kế toán báo cáo quản trị cho hệ thống siêu thị Madicare
46946    Nông nghiệp An Giang và chương trình ba giảm ba tăng
46947    Phát triển dịch vụ ngân hàng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của SGD II NHCTVN
46948    Xây dựng thương hiệu rau Đà Lạt đến năm 2015
46952    Nghiên cứu phát triển công tác xuất khẩu cao su của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
46953    Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong quá trình hội nhập
46954    Biện pháp quản lý và chống thất thu trên địa bàn quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
46955    Thị trường Nhật Bản đối với xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong giai đoạn 2002 – 2006 và dự báo đến năm 2015
46956    Phát triển nghiệp vụ bao thanh toán (Factoring) tại Việt Nam
46957    Phương pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tỉnh Trà Vinh đến năm 2015
46958    Sử dụng hợp đồng tương lai và quyền để phòng ngừa rủi ro biến động giá nguyên liệu cà phê tại công ty cà phê Trung Nguyên
46959    Các giải pháp tài chính nhằm tăng cường thu hút FDI sau khi Việt Nam gia nhập WTO
46960    Các nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng thay đổi thái độ sử dụng thương mại điện tử ở Việt Nam
46962    Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không tại sân bay Liên Khương – Đà Lạt
46963    Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn và sự gắn kết của nhân viên Hợp tác xã Thương mại TP. HCM
46965    Một số giải pháp phát triển thị trường dịch vụ điện thoại di động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đến năm 2015
46966    Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam (CADIVI) sau khi gia nhập WTO
46968    Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á
46969    Định hướng xây dựng và phát triển thương hiệu HDBANK thông qua chiến lược Marketing
46970    Ứng dụng phương pháp điều chọn mẫu trong điều tra chăn nuôi
46971    Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu gốm mỹ nghệ của tỉnh Đồng Nai sang thị trường EU đến năm 2015
46972    Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa
46973    Giải pháp nhằm nâng cao tính an toàn cho hệ thông máy tính tại trung tâm giao dịch chứng khoán
46975    Phương pháp phân tích kỹ thuật và khả năng áp dụng trong hoạt động đầu tư chứng khoán tại Việt Nam
46976    Nghiên cứu những điều kiện cần thiết để ứng dụng công nghệ Internet vào giao dịch chứng khoán ở Việt Nam
46977    Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thành viên tại trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
46978    Khung quản lý về hoạt động Niêm Yết cửa sau – kinh nghiệm Quốc tế và một số đề xuất cho Việt Nam
46979    Xây dựng và phát triển hoạt động lưu ký chứng khoán Quốc tế trên thị trường chứng khoán Việt Nam
46980    Một số giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ Niêm yết trên trung tâm GDCK Hà Nội
46981    Nghiệp vụ ngắt dòng lệnh để ổn định thị trường chứng khoán
46982    Phương pháp định giá các công cụ phái sinh và một số gợi ý cho Việt Nam
46983    Các giải pháp hoàn thiện hệ thống giám sát tại trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
46985    Giải pháp tăng cường quyền lợi của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
46986    Hoàn thiện và phát triển hệ thống Niêm Yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
46987    Hoàn thiện hoạt động giám sát, thanh tra các tổ chức Niêm Yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
46988    Hợp tác quốc tế trong phòng tránh, hợp tác và xử lý các giao dịch bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán trong bối cảnh hội nhập
46989    Giải pháp thúc đẩy các tổ chức đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt nam
46991    Định hướng xây dựng luật chứng khoán trong mối quan hệ với các lĩnh vực pháp luật khác
46992    Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các tổ chức cung ứng dịch vụ chứng khoán trong điều kiện hội nhập
46993    Ứng dụng công nghệ tin học nhằm kiểm soát rủi ro trong thanh toán chứng khoán
47145    Giải pháp nâng cao khả năng huy động nguồn vốn kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
47148    Xây dựng báo cáo tài chính hợp nhất cho Tập đoàn Cao su Việt Nam theo mô hình công ty mẹ – công ty con
47149    Giải pháp nâng cao lợi thế chạnh tranh và phát triển ngành đồ gỗ xuất khẩu tỉnh Bình Dương sau khi Việt Nam gia nhậpWTO
47156    Giải pháp mở rộng tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
47157    Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp Việt Nam
47158    Một số giải pháp chủ yếu phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ đối với các Ngân hàng Thương mại trên Địa bàn tỉnh Gia Lai
47159    Phát triển dịch vụ chứng khoán của công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
47160    Giải pháp tăng cường tài trợ DNVVN tại chi nhánh Ngân hàng Công Thương Bình Tân
47161    Tái cấu trúc Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn theo mô hình công ty mẹ – công ty con
47162    Xây dựng chiến lược phát triển cho Công ty Cao su Đồng Nai đến năm 2015
47163    Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp Tác Xã Nông Nghiệp ở tỉnh Tiền Giang đến 2015
47164    Hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ – trên phương diện mở rộng cung tín dụng
47166    Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

CHÚ Ý:

  1. Các bạn xem đề cương chi tiết và đầy đủ tại đây
  2. Nếu không thấy đề cương cần xem. Gửi yêu cầu xem đề cương tại đây.
  3. Danh sách luận văn thạc sỹ, tiến sỹ tại đây hoặc tại đây.
  4. Hướng dẫn chi tiết thanh toán luận văn tại đây.
  5. Luận văn miễn phí tại đây.

Mọi tư vấn xin liên hệ:
+ Phạm Hữu Tâm
+ Hand phone: 0938.667.505
+ YM: luanvansale
+ Email: luanvanonline@gmail.com
+ Website: http://www.luanvanonline.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: